Dobro došli! Medicinski i industrijski otpad su izazov savremene civilizacije koji mi rešavamo.

Mi smo IFB: Investfarm – Impex DOO Beograd, kompanija kreirana po zahtevima XXI veka i tehnoloških revolucija modernog vremena.
Delujemo u službi ekoloških potreba zdravstva i industrije, sa misijom da pomognemo u naporima da priroda ostane očuvana za buduće generacije.

Rado ćemo, zajedno sa Vama, pronaći potrebna rešenja.
Dobro došli.

Dobro došli!

PriroDA. Recimo joj DA. Priroda na kraju svog imena ima jedno DA.
Da nam omogući život. Da nam podari vazduh, vodu, hranu.
Da se ne naljuti na nas. Da bude prijatelj i sa našim novim pokolenjima.
Za svako to “da”, potrebno je da kažemo i svoje DA.
Priroda zaslužuje naše poštovanje. I ništa manje.

Mi smo svoje DA rekli kroz naše poslovne politike.
I kroz sve ono što radimo.

PriroDA. Recimo joj DA.

Ne bacajmo, odlažimo! Zbog naše zemlje.
Zbog naših voda.
Zbog naše dece i zbog nas samih.
Dužni smo da prirodu ne zagađujemo, već da se pobrinemo da iza naše generacije ostane ono što smo od naših predaka nasledili.
Ne bacajmo iza nas, već odlažimo.

U službi očuvanja prirode.
Investfarm – Impex DOO Beograd. IFB i Vi.

Ne bacajmo, odlažimo!

IFB: partner za Vaše izazove Investfarm – Impex DOO Beograd sarađuje sa preko 1000 klijenata u zdravstvenom i vanzdravstvenom sektoru.
Naša kompanija, svojim znanjem i iskustvom, može pružiti profesionalnu pomoć u rešavanju i Vaših izazova po pitanju zdravstvenog ili industrijskog otpada, od edukacije i konsultovanja do svih potrebnih praktičnih aktivnosti.

Pozovite nas, pišite, popunite zahtev za ponudu ili posetite.
Radujemo se našoj budućoj saradnji!

IFB: partner za Vaše izazove

Investfarm – Impex DOO Beograd

O NAMA

Investfarm – Impex DOO Beograd je formiran 2009. godine, sa ciljem iznalaženje rešenja u domenu ekološkog inženjeringa – organizovanog preuzimanja, transporta, privremenog skladištenja i konačnog zbrinjavanja medicinskog, farmaceutskog, hemijskog, ambalažnog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Detaljnije

IFB Rešenja

Šta mi radimo?

PREUZIMANJE
PREUZIMANJE

Preuzimanje opasnog i neopasnog otpada: lekovi, proizvodi opšte upotrebe, medicinska sredstva, hemikalije i reagensi, pesticidi, ambalažni otpad , medicinski infektivni otpad ...

TRANSPORT
TRANSPORT

Transport otpada obavljamo posebno opremljenim i sertifikovanim vozilima i vozačima, u skladu sa ADR i zakonima kojima se uređuje prevoz u javnom saobraćaju.

RAZVRSTAVANJE
RAZVRSTAVANJE

Naši zaposleni odgovarajućih profila i specijalnosti su obučeni za kvalitetno razvrstavanje i rukovanje opasnim materijama, u skladu sa propisima i najvišim standardima.

SKLADIŠTENJE
SKLADIŠTENJE

Preuzeti otpad od klijenata privremeno skladištimo u tehnički opremljenom prostoru, propisno razvrstan, upakovan, obeležen i izmeren.

CARINSKI SMEŠTAJ
CARINSKI SMEŠTAJ

Investfarm – Impex DOO Beograd poseduje Javno carinsko skladište u okviru transfer stanice i ono služi za propisno skladištenje otpada koji je pod carinskim nadzorom do konačnog zbrinjavanja.

KONAČNO ZBRINJAVANJE
KONAČNO ZBRINJAVANJE

Zbrinjavanje prikupljenog i razvrstanog otpada u skladu sa njegovom kategorijom i karakterom, kao i važećim propisima u zemlji i inostranstvu.

KONSULTACIJE I EDUKACIJA
KONSULTACIJE I EDUKACIJA

Investfarm – Impex DOO Beograd pruža konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine kroz rešavanje konkretnih problema, kao i usluge edukacije za bezbedno upravljanje otpadom.

UZORKOVANJE I ISPITIVANJE
UZORKOVANJE I ISPITIVANJE

U sklopu pružanja kompletne usluge klijentima, u saradnji sa akreditovanim laboratorijama, vršimo i usluge uzorkovanja i ispitivanja otpada.

Detaljnije

Ko koristi naša rešenja?

IFB PARTNERI

Naši klijenti su, prema statusu otpada, generatori čiji je otpad nastao na teritoriji Republike Srbije od domaćih proizvoda i proizvoda iz uvoza, kao i generatori čiji je otpad nastao od proizvoda koji su pod carinskim nadzorom, čiji vlasnici su inostrane i domaće firme, a nalaze se u privatnim ili javnim carinskim skladištima.

Detaljnije
IFB PARTNERI
Investfarm | Partneri
Investfarm | Partneri
Investfarm | Partneri
Investfarm | Partneri
Investfarm | Partneri
Investfarm | Partneri
Investfarm | Partneri
Investfarm | Partneri
Investfarm | Partneri

Kako radimo?

POLITIKA POSLOVANJA

Odgovornost

Odgovornost

Kvalitet

Kvalitet

Naš cilj je konstantno unapređenje usluge zbrinjavanja otpada, kroz etički i profesionalni odnos u svim segmentima poslovanja. Radimo na podsticanju svesti svakog pojedinca da pozitivno utiče na svoje okruženje kroz tri postulata: smanji proizvodnju otpada, recikliraj i ponovo koristi, pravilno odloži i zbrini otpad.

Detaljnije