Zaposleni odgovarajućeg profila i specijalnosti su obučeni za kvalitetno razvrstavanje i rukovanje opasnim materijama, a u skladu sa propisima i najvišim standardima.

Po prijemu preuzetog otpada u „transfer stanicu“, vrši se razvrstavanje i sortiranje otpada prema kategorijama, karakteru, tehnološkoj formi, farmakološkim grupama, vrsti primarne ambalaže i sl.

Razvrstavanje otpada se vrši i prema načinu tretmana, odnosno konačnog zbrinjavanja, a u skladu sa zahtevom prerađivača otpada.

Razvrstani otpad se pakuje u odgovarajuću ambalažu radi sigurnog transporta, obeležava i meri.