U procesu zbrinjavanja otpada, neophodan korak je ispitivanje otpada i određivanje karaktera kako bi se njime pravilno rukovalo.

U sklopu pružanja kompletne usluge klijentima, u saradnji sa akreditovanim laboratorijama, nudimo i usluge uzorkovanja i  ispitivanja otpada.