Investfarm – Impex DOO Beograd je ovlašćen za preuzimanje opasnog i neopasnog otpada:

LEKOVI – citostatici, vakcine, kontrolisani lekovi i ostalo;

PROIZVODI OPŠTE UPOTREBE – dijetetski suplementi, medicinska sredstva, kozmetika, kućna hemija i ostalo.;

MEDICINSKA SREDSTVA – medicinska plastika, aparati i ostalo;

OSTALE VRSTE OTPADA – hemikalije i reagensi, pesticidi, ambalažni otpad , medicinski infektivni otpad i ostalo…

Preuzimanje vršimo na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, sa svake lokacije, prema zahtevu i potrebama klijenata. Preuzimanje otpada se obavlja kroz prethodne pripreme i uputstva o načinu razvrstavanja, sortiranja i pakovanja otpada u odgovarajuću ambalažu, kao i merenje i obeležavanje otpada. Za svaku pošiljku potrebna je i specifikacija otpada.

povratak na sva rešenja