Investfarm – Impex DOO Beograd je formiran 2009. godine, sa ciljem iznalaženje rešenja u domenu ekološkog inženjeringa – organizovanog preuzimanja, transporta, privremenog skladištenja i konačnog zbrinjavanja medicinskog, farmaceutskog, hemijskog, ambalažnog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada. S obzirom na visoko razvijenu potrebu za društveno odgovornim ponašanjem, Investfarm – Impex DOO Beograd je stvorio optimalne kadrovske, tehničke i organizacione uslove za sistemski vođene procedure zbrinjavanja otpada, koje odgovaraju važećim zakonskim aktima.

Kompanija

Kako je oblast ekološkog inženjeringa relativno nova u Republici Srbiji, a istovremeno uključuje i pravni i tehnološki aspekt poznavanja materije, kompaniju Investfarm – Impex DOO Beograd čine ljudi sa specifičnim znanjima i bogatim iskustvom iz različitih oblasti, referentnih ovoj problematici. S tim u vezi, naša jednako važna delatnost je i pružanje konsultantskih usluga iz oblasti u kojoj poslujemo, bilo da se radi o implementaciji sistemskih rešenja bezbednog zbrinjavanja otpada ili o hitnim intervencijama u situacijama koje proizvode čine rizičnim za dalje distribuiranje i skladištenje. Najbolji dokaz naše posvećenosti i profesionalnosti u ovoj oblasti jeste lista od preko 1000 klijenata sa kojima smo do sada ostvarili uspešnu saradnju.

Detaljnije

Misija & Vizija

MISIJA

Posvećen rad na očuvanju zdravlja zajednice i okoline, kroz zbrinjavanje medicinskog, farmaceutskog, hemijskog, ambalažnog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada, uz poštovanje najviših standarda kvaliteta, profesionalnosti i poslovnosti.

VIZIJA

Postaviti čitav ciklus zbrinjavanja medicinskog, farmaceutskog, hemijskog, ambalažnog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada u okvire eko-biznisa Republike Srbije (od preuzimanja do konačnog zbrinjavanja), prema svim referentnim zakonskim i strukovnim regulativama i standardima, kako naše zemlje, tako i EU.

POSLOVNE POLITIKE

Svesna odgovornosti prema životnoj sredini, naša kompanija je zasnovala svoje poslovanje na kvalitetnom, društveno odgovornom, zakonski usklađenom i, po prihvatljivim cenama oblikovanom, preuzimanju i konačnom zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada – medicinskog, farmaceutskog, hemijskog, ambalažnog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Detaljnije
Životna sredina

Svest o neophodnosti očuvanja i zaštite okruženja je svakim danom sve veća, zato što ljudi shvataju da od toga zavisi opstanak ljudske vrste i planete. Odnos prema okolini i okruženju u kome živi je od životnog značaja za svaku zajednicu koja želi da napreduje.

Zdravlje

Delatnost kojom se bavimo je od izuzetne važnosti zato što ima uticaja na život svake zajednice, kroz smanjenje rizika od bolesti i stvaranje uslova za generacije koje teže da imaju zdravu budućnost i obezbede opstanak i prosperitet za sebe i buduće generacije.

Ekonomija

Svesna odgovornosti prema životnoj sredini, naša kompanija je zasnovala svoje poslovanje na kvalitetnom, društveno odgovornom, zakonski usklađenom i, po prihvatljivim cenama oblikovanom, preuzimanju i konačnom zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada.