Investfarm – Impex DOO Beograd vrši usluge preuzimanja opasnog i neopasnog otpada, njegovog transporta, razvrstavanja, privremenog skladištenja i privremenog carinskog smeštaja do konačnog zbrinjavanja. Klijentima nudimo i usluge uzorkovanja i ispitivanja otpada, prodaje ambalaže za pravilno odlaganje, kao i konsultantske i usluge edukacije.

 

 

„Ne nalazite grešku, pronađite rešenje.“ – Henri Ford

 

 

Preuzimanje

Preuzimanje opasnog i neopasnog otpada: lekovi, proizvodi opšte upotrebe, medicinska sredstva, hemikalije i reagensi, pesticidi, ambalažni otpad , medicinski infektivni otpad...

Saznajte više

Transport

Transport otpada obavljamo posebno opremljenim i sertifikovanim vozilima i vozačima.

Saznajte više

Razvrstavanje

Kvalitetno razvrstavanje i rukovanje opasnim materijama, u skladu sa propisima i najvišim standardima.

Saznajte više

Skladištenje

Preuzeti otpad od klijenata privremeno skladištimo u tehnički opremljenom prostoru, propisno razvrstan, upakovan, obeležen i izmeren.

Saznajte više

Carinski smeštaj

Propisno skladištenje otpada koji je pod carinskim nadzorom - do konačnog zbrinjavanja.

Saznajte više

Konačno zbrinjavanje

Zbrinjavanje prikupljenog i razvrstanog otpada u skladu sa njegovom kategorijom i karakterom, kao i važećim propisima u zemlji i inostranstvu.

Saznajte više

Konsultantske usluge i edukacija

Investfarm – Impex DOO Beograd pruža konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine kroz rešavanje konkretnih problema, kao i usluge edukacije za bezbedno upravljanje otpadom.

Saznajte više

Uzorkovanje i ispitivanje otpada

Nudimo i usluge uzorkovanja i ispitivanja otpada, u saradnji sa akreditovanim laboratorijama, .

Saznajte više

Ostale usluge

Snabdevamo klijente odgovarajućom ambalažom za pravilno odlaganje otpada.

Saznajte više