Rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, rešenje broj: 19-00-00245/2020-06, izdato od Ministarstva zaštite životne sredine 18.05.2020. godine >> preuzimanje rešenja

Rešenje o dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, rešenje broj: 19-00-00245/1/2020-06, izdato od Ministarstva zaštite životne sredine 07.12.2020. godine >> preuzimanje rešenja

Rešenje o dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije,  rešenje broj 19-00-00245/2/2020-06 izdato od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije od 18.01.2021 godine>> preuzimanje rešenja

Rešenje o izmeni i dopuni integralne dozvole  za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, rešenje broj: 19-00-00245/3/2020-06, izdato od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije  od 19.05.2022. godine>> preuzimanje rešenja

Rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera, izdato od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, rešenje broj 19-00-00077/2016 od datuma: 25.10.2016. godine>> preuzimanje rešenja

Rešenje o dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera, rešenje broj: 19-00-00077/1/2016-16, izdato od Ministarstva zaštite životne sredine 30.11.2018. godine >> preuzimanje rešenja

Rešenje o izmeni rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera, rešenje broj: 19-00-00077/2/2016-16, izdato od strane Ministarstva zaštite životne sredine 16.08.2019. godine >> preuzimanje rešenja

Rešenje o izdavanju dopune dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera, rešenje broj: 19-00-00077/3/2016-16, izdato od Ministarstva zaštite životne sredine od 16.03.2020. >> preuzimanje rešenja

Rešenje o upravljanju javnim carinskim skladištem – tip 1, id. br 1011 za vršenje poslova skladištenja farmaceutskog otpada, kao i opasnog i neopasnog otpada iz rešenja br: 19-00-00077/16-16, Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Uprava carina, Carinarnica Beograd br. У/I-2851/2022 od 07.06.2022. god. >> preuzimanje rešenja

Rešenje o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, broj: 19-00-00128/2018-06 od 26.07.2018. izdato od Ministarstva zaštite životne sredine >> preuzimanje rešenja

Rešenje o izmeni Rešenja o izdavanju dozvole za tretman otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, broj: 19-00-00128/1/2018-06 od 30.04.2019, izdato od Ministarstva zaštite životne sredine >> preuzimanje rešenja

Rešenje o izmeni Rešenja o izdavanju dozvole za tretman otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, broj: 19-00-00128/1/2018-06 od 19.08.2019, izdato od Ministarstva zaštite životne sredine >> preuzimanje rešenja