Delatnost kojom se bavimo je od izuzetne važnosti zato što ima uticaja na život svake zajednice kroz efekte na:

‣ životnu sredinu – zagađenje vode, zemlje i vazduha;

‣ ekonomiju – gde se ulažu velika sredstva za obezbeđenje zdravog okruženja za život i rad ljudi;

‣ zdravlje – kroz smanjenje rizika od bolesti i stvaranje uslova za zdrave generacije.

Svest o neophodnosti očuvanja i zaštite okruženja je svakim danom sve veća, zato što ljudi shvataju da od toga zavisi opstanak ljudske vrste i planete. Odnos prema okolini i okruženju u kome živi je od životnog značaja za svaku zajednicu koja želi da napreduje, koja želi da ima zdravu budućnost i koja teži da svojim članovima obezbedi opstanak i prosperitet, kako za današnje, tako i za buduće generacije.

Svesna odgovornosti prema životnoj sredini, naša kompanija je zasnovala svoje poslovanje na kvalitetnom, društveno odgovornom, zakonski usklađenom i po prihvatljivim cenama oblikovanom preuzimanju i konačnom zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada – medicinskog, farmaceutskog, hemijskog, ambalažnog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Odnos prema našim klijentima ogleda se kroz najbolja moguća rešenja izvršena na efikasan način, uz poštovanje obostranih interesa.

 

„Znati nije dovoljno, mora se primeniti.
Hteti nije dovoljno, mora se uraditi!“
Johan Wolfgang Goethe