Tretman otpada

Posedujemo mobilno postrojenje za tretman organskih rastvarača.

Dolazimo po pozivu i uslugu vršimo na lokaciji proizvođača otpada.

Kontaktirajte nas