Transport opasnog i neopasnog otpada

Transport otpada se vrši adekvatno opremljenim vozilima, u skladu sa zahtevima ADR (prevoz opasnog tereta u drumskom saobraćaju) i u skladu sa zakonima, kojima se uređuje prevoz u javnom saobraćaju. Svaku pošiljku prati relevantna, zakonom propisana dokumentacija.

Kontaktirajte nas