Skladištenje opasnog i neopasnog otpada

Preuzeti otpad od klijenata privremeno skladištimo u tehnički opremljenom prostoru, koji ispunjava sve uslove propisane zakonom. Privremeno uskladišten otpad je po propisu razvrstan, upakovan, obeležen i izmeren. Na ovaj način postižemo maksimalnu bezbednost po zdravlje ljudi I životnu sredinu.

Kontaktirajte nas