Skladištenje opasnog i neopasnog otpada

Preuzeti otpad od klijenata privremeno skladištimo u tehnički opremljenom prostoru, koji ispunjava sve uslove propisane zakonom. Privremeno uskladišten otpad je po propisu razvrstan, upakovan, obeležen i izmeren.

Kontaktirajte nas