Sakupljanje opasnog i neopasnog otpada

Sakupljanje vršimo na celokupnoj teritoriji RS, sa svake lokacije, prema zahtevu klijenata. Sakupljanje otpada se obavlja kroz prethodne pripreme i uputstva o načinu razvrstavanja, sortiranja i pakovanja otpada u odgovarajuću ambalažu, kao i merenje i obeležavanje otpada. Za svaku pošiljku potrebna je i specifikacija otpada.

Kontaktirajte nas