Razvrstavanje opasnog i neopasnog otpada

Po prijemu sakupljenog otpada u „transfer stanicu“, vrši se razvrstavanje i sortiranje otpada prema kategorijama otpada, karakteru otpada, tehnološkoj formi, farmakološkim grupama, prema vrsti primarne ambalaže i sl. Razvrstavanje otpada se vrši i prema načinu tretmana, odnosno konačnog zbrinjavanja, a u skladu sa zahtevom prerađivača otpada. Razvrstani otpad se pakuje u odgovarajuću ambalažu radi sigurnog transporta, obeležava i meri.

Kontaktirajte nas