Karakterizacija otpada

Investfarm Impex vrši uslužno ispitivanje karakterizaciju otpada u akreditovanim laboratorijama.

Konsultantske usluge

Investfarm Impex pruža konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.

Edukacija

Investfarm Impex vrši organizovane edukacije za bezbedno upravljanje otpadom, po pozivu zainteresovanih klijenata.

Prodaja kontejnera

Snabdevamo klijente odgovarajućom ambalažom za pravilno odlaganje otpada.

Kontaktirajte nas