Konačno zbrinjavanje otpada

Podrazumeva da se prikupljeni i razvrstani otpad zbrine na adekvatan način, u skladu sa njegovom kategorijom i karakterom. Zbrinjavanje otpada se radi u zemlji i inostranstvu. Otpad, koji je po karakteru opasan, izvozimo u zemlje EU, radi uništavanja dozvoljenim tehnološkim metodama. Neopasan otpad, zbrinjavamo u zemlji ,putem reciklaže, kompostiranja ili odlaganja.

Kontaktirajte nas