Konačno zbrinjavanje otpada

Podrazumeva da se prikupljeni i razvrstani otpad zbrine na adekvatan način, u skladu sa njegovom kategorijom i karakterom. Zbrinjavanje otpada se radi u zemlji i inostranstvu. Otpad, koji je po karakteru opasan, a za koji ne postoji mogućnost zbrinjavanja u zemlji , izvozimo u zemlje EU, radi konačnog zbrinjavanja  dozvoljenim I odobrenim  tehnološkim postupcima.. Neopasan otpad, zbrinjavamo u zemlji ,putem reciklaže, kompostiranja ili odlaganja.

Kontaktirajte nas