Karakterizacija otpada

U procesu zbrinjavanja otpada, neophodan korak je ispitivanje otpada ili tzv. karakterizacija, kako bi se njime pravilno rukovalo. U sklopu pružanja kompletne usluge klijentima, vršimo i uslugu ispitivanja otpada, u vaše ime, a za naš račun, kod akreditovanih laboratorija za ispitivanje otpada.

Kontaktirajte nas