Edukacija

Klijentima koji su zainteresovani da se upoznaju, informišu i nauče o upravljanju medicinskim i farmaceutskim otpadom, organizujemo edukaciju kroz upoznavanje sa zakonskom regulativom, uputstvima i primerima iz prakse.

Kontaktirajte nas