Carinski smeštaj

Registracijom Javnog carinskog skladišta, za privremeni smeštaj otpada, omogućili smo klijentima da na propisan i legalan način reše problem sa proizvodima, koji su pod carinskim nadzorom, a koji se ne mogu iz određenih razloga plasirati na tržiste (istekli rokovi, neupotrebljivi proizvodi, neusaglašeni proizvodi, nemogućnost povraćaja dobavljaču).

Kontaktirajte nas