Farmaceutski otpad

Laboratorijski i hemijski otpad

Ambalažni otpad

Neopasan otpad

Kozmetički otpad

Hemijski otpad

Veterinarski otpad

Industrijski otpad

Svest o okruženju je svaki dan sve veća i ljudi polako shvataju da od njegovog očuvanja i zaštite zavisi i naš opstanak. Odnos prema okolini, okruženju u kome živi je od životnog značaja za svaku zajednicu koja želi da napreduje, želi da ima zdravu budućnost i koja teži da svojim članovima obezbedi okruženje koje će obezbediti njen prosperitet kako za sadašnje tako i za buduće generacije.

Svesna odgovornosti prema životnoj sredini naša kompanija je zasnovala svoje poslovanje na kvalitetnom, društveno odgovornom, sa zakonom usklađenom i po prihvatljivim cenama prilagođenom prikupljanju i zbrinjavanju farmaceutskog i drugog otpada. Delatnost kojom se bavimo je od izuzetne važnosti jer ima uticaj na život svake zajednice kroz efekte na:

- životnu sredinu, tj. zagađenje vode, zemlje i vazduha
- ekonomiju, gde se ulažu velika sredstva za obezebeđenje zdravog okruženja za život i rad ljudi
- zdravlje, kroz smanjenje rizika od bolesti i stvaranje uslova za zdrave i motivisane generacije.

ČISTO OKRUŽENJE - ZDRAV ŽIVOT

O kompaniji

Investfarm Impex je formiran 2009. godine sa ciljem pružanja usluga u domenu ekološkog inžinjeringa – organizovanog prikupljanja, transporta, privremenog skladištenja i konačnog zbrinjavanja farmaceutskog, medicinskog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Investfarm Impex je  stvorio kadrovske, organizacione i optimalne tehničke uslove (skladište, oprema, ADR vozila , mobilno postrojenje za tretman) za sistemski vođene procedure zbrinjavanja otpada, koje odgovaraju važećim zakonskim aktima. Investfarm Impex je ovlašćeni operater koji poseduje rešenje Ministarstva  poljoprivrede  I zaštite životne sredine Republike  Srbije za obavljanje ove delatnosti,  i u skladu sa tim je u obavezi da poštuje kompletnu zakonsku regulativu kako Republike Srbije, tako i EU (pravila i principi Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju otpada i Direktive EU 1013/2006 o kretanju otpada). Takođe, naša kompanija je otvorila i Javno carinsko skladište za skladištenje farmaceutskog otpada, a na osnovu Rešenja Ministarstva finansija, Uprave carina i Carinarnice Beograd.

Kako je oblast ekološkog inženjeringa relativno nova u  Republici Srbiji  , a istovremeno uključuje i pravni i tehnološki aspekt poznavanja materije, preduzeće Investfarm Impex čine ljudi sa specifičnim znanjima i bogatim iskustvom iz različitih oblasti, referentnih ovoj problematici. S tim u vezi, naša jednako važna delatnost je i pružanje konsultantskih usluga iz oblasti u kojoj poslujemo, bilo da se radi o implementaciji sistemskih rešenja  bezbednog zbrinjavanja otpada ili o hitnim intervencijama u situacijama koje proizvode čine rizičnim za dalje distribuiranje i skladištenje.  

Najbolji dokaz naše posvećenosti, poslovnosti i profesionalnosti u ovoj oblasti jeste lista od preko 1000  klijenata sa kojima smo do sada  ostvarili saradnju .

O nama

Investfarm Impex d.o.o. je osnovan 2009. godine. Saglasno Zakonu o upravljanju otpadom, a u cilju obavljanja delatnosti ovlašćenog operatera za medicinski i farmaceutski otpad stvorio je kadrovske, organizacione i tehničke uslove ( skadište, oprema, ADR vozila).

Pročitaj više

Galerija InvestfarmGalerija

Pogledaj sve slike

Investfarm Impex klijentiNaši klijenti

Odnos prema našim klijentima ogleda se kroz najbolju moguću uslugu odrađenu na efikasan način i uz poštovanje prema onima kojima služimo. Mi obezbeđujemo kompletnu sigurnost našim klijentima i našim zaposlenima kroz etički odnos u svim segmentima našeg poslovanja, kroz poštovanje svih zakonskih regulativa, javnosti i odnosa prema okruženju.

Sertifikati InvestfarmSertifikati

Kontaktirajte nas