Razvoj

Naš cilj je konstantno unapređenje usluge zbrinjavanja otpada, kroz etički i profesionalni odnos u svim segmentima poslovanja.
Poštovanjem zakonske regulative obezbeđujemo kompletnu sigurnost kako klijentima, tako i zaposlenima.

Podsticanje svesti svakog pojedinca da pozitivno utiče na svoje okruženje kroz tri postulata:

SMANJI (smanjenje proizvodnje otpada)
PONOVO KORISTI (recikliraj i ponovo koristi)
ODLOŽI (pravilno ga odlozi i zbrini)

Investfarm Impex neprestano radi na osvajanju savremenih tehnologija za konačno zbrinjavanje opasnog i neopasnog  otpada u Republici Srbiji.

Kontaktirajte nas