Partneri

Investfarm-Impex je ostvario saradnju sa preko 1000 poslovnih partnera u zdravstvenom i vanzdravstvenom sektoru:

- proizvođači humanih I veterinarskih lekova  
- proizvođači dijetetskih suplemenata
- veleprodaje humanih i veterinarskih  lekova
- zdravstvene ustanove
- apotekarske ustanove
- privatne apoteke i ordinacije
- laboratorije
- prosvetne ustanove
- prehrambena industrija i trgovina
- proizvodnja i veleprodaja kućne hemije i kozmetike
- proizvodnja i trgovina zaštite bilja
- proizvodnja i trgovina boja i lakova

Naši partneri su po statusu otpada:

1. generatori čiji je otpad nastao na teritoriji Republike Srbije od domaćih proizvoda i proizvoda iz uvoza i

2. Generatori čiji je otpad nastao od proizvoda koji su pod carinskim nadzorom, čiji vlasnici su inostrane i domaće firme, a nalaze se u Privatnim ili Javnim carinskim skladištima.

Kontaktirajte nas