Partneri

Investfarm-Impex je ostvario saradnju sa preko 300 poslovnih partnera u zdravstvenom i vanzdravstvenom sektoru:
- proizvođači lekova
- proizvođači dijetetskih suplemenata
- veleprodaje lekova
- zdravstvene ustanove
- apotekarske ustanove
- privatne apoteke i ordinacije
- laboratorije
- prosvetne ustanove

Naši partneri su po statusu otpada:
1. generatori čiji je otpad nastao na teritoriji Republike Srbije od domaćih proizvoda i proizvoda iz uvoza i

2. Generatori čiji je otpad nastao od proizvoda koji su pod carinskim nadzorom, čiji vlasnici su inostrane i domaće firme, a nalaze se u Privatnim ili Javnim carinskim skladištima.

Kontaktirajte nas