Investfarm Impex je formiran 2009. godine sa ciljem pružanja usluga u domenu ekološkog inžinjeringa – organizovanog prikupljanja, transporta, privremenog skladištenja i konačnog zbrinjavanja farmaceutskog, medicinskog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Investfarm Impex je  stvorio kadrovske, organizacione i optimalne tehničke uslove (skadište, oprema, ADR vozila) za sistemski vođene procedure zbrinjavanja otpada, koje odgovaraju važećim zakonskim aktima. Investfarm Impex je ovlašćeni operater koji poseduje rešenje Ministarstva zaštite životne sredine Srbije za obavljanje ove delatnosti,  i u skladu sa tim je u obavezi da poštuje kompletnu zakonsku regulativu kako Republike Srbije, tako i EU (pravila i principi Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju otpada i Direktive EU 1013/2006 o kretanju otpada). Takođe, naša kompanija je otvorila i Javno carinsko skladište za skladištenje farmaceutskog otpada, a na osnovu Rešenja Ministarstva finansija, Uprava carina i Carinarnica Beograd.

Kako je oblast ekološkog inžinjeringa relativno nova u farmaceutskoj i medicinskoj struci, a istovremeno uključuje i pravni i tehnološki aspekt poznavanja materije, preduzeće Investfarm Impeks čine ljudi sa specifičnim znanjima i bogatim iskustvom iz različitih oblasti, referentnih ovoj problematici. S tim u vezi, naša jednako važna delatnost je i pružanje konsultantskih usluga iz oblasti u kojoj poslujemo, bilo da se radi o implementaciji sistemskih rešenja  bezbednog zbrinjavanja otpada ili o hitnim intervencijama u situacijama koje proizvode čine rizičnim za dalje distribuiranje i skladištenje.  

Najbolji dokaz naše posvećenosti, poslovnosti i profesionalnosti u ovoj oblasti jeste lista od preko 300 klijenata sa kojima smo ostavrili saradnju u poslednje 4 godine rada.

Kontaktirajte nas