Svest o okruženju je svaki dan sve veća i ljudi shvataju da od njegovog očuvanja i zaštite zavisi i naš opstanak. Odnos prema okolini i okruženju u kome živi je od životnog značaja za svaku zajednicu, koja želi da napreduje, koja želi da ima zdravu budućnost i koja teži da svojim članovima obezbedi okruženje koje će omogućiti njen prosperitet, kako za današnje, tako i za buduće generacije.

Svesna odgovornosti prema životnoj sredini, naša kompanija je zasnovala svoje poslovanje na kvalitetnom, društveno odgovornom, zakonski usklađenom i po prihvatljivim cenama prilagođenom prikupljanju i zbrinjavanju medicinskog, farmaceutskog i drugog otpada.

Delatnost kojom se bavimo je od izuzetnne važnosti, jer ima uticaj na život svake zajednice kroz efekte na:
životnu sredinu - zagađenje vode, zemlje i vazduha
ekonomiju - gde se ulažu velika sredstva za obezbeđenje zdravog okruženja za život i rad ljudi
zdravlje – kroz smanjenje rizika od bolesti i stvaranje uslova za zdrave i motivisane generacije.

Odnos prema našim klijentima ogleda se kroz najbolju moguću uslugu odrađenu na efikasan način i uz poštovanje prema onima kojima služimo.

 

 

Kontaktirajte nas