O kompaniji

Investfarm Impex je formiran 2009. godine sa ciljem pružanja usluga u domenu ekološkog inžinjeringa – organizovanog prikupljanja, transporta, privremenog skladištenja i konačnog zbrinjavanja farmaceutskog, medicinskog i drugih vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Investfarm Impex je  stvorio kadrovske, organizacione i optimalne tehničke uslove (skladište, oprema, ADR vozila , mobilno postrojenje za tretman) za sistemski vođene procedure zbrinjavanja otpada, koje odgovaraju važećim zakonskim aktima. Investfarm Impex je ovlašćeni operater koji poseduje rešenje Ministarstva  poljoprivrede  I zaštite životne sredine Republike  Srbije za obavljanje ove delatnosti,  i u skladu sa tim je u obavezi da poštuje kompletnu zakonsku regulativu kako Republike Srbije, tako i EU (pravila i principi Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju otpada i Direktive EU 1013/2006 o kretanju otpada). Takođe, naša kompanija je otvorila i Javno carinsko skladište za skladištenje farmaceutskog otpada, a na osnovu Rešenja Ministarstva finansija, Uprave carina i Carinarnice Beograd.

Kako je oblast ekološkog inženjeringa relativno nova u  Republici Srbiji  , a istovremeno uključuje i pravni i tehnološki aspekt poznavanja materije, preduzeće Investfarm Impex čine ljudi sa specifičnim znanjima i bogatim iskustvom iz različitih oblasti, referentnih ovoj problematici. S tim u vezi, naša jednako važna delatnost je i pružanje konsultantskih usluga iz oblasti u kojoj poslujemo, bilo da se radi o implementaciji sistemskih rešenja  bezbednog zbrinjavanja otpada ili o hitnim intervencijama u situacijama koje proizvode čine rizičnim za dalje distribuiranje i skladištenje.  

Najbolji dokaz naše posvećenosti, poslovnosti i profesionalnosti u ovoj oblasti jeste lista od preko 1000  klijenata sa kojima smo do sada  ostvarili saradnju .

Kontaktirajte nas