O kompaniji

INVESTFARM-IMPEX  DOO BEOGRAD je osnovan 16.11.2009. godine. Poslovne aktivnosti intezivno počinje da obavlja 2010. godine. Saglasno Zakonu o upravljanju otpadom koji je donet 2009. godine, a u cilju obavljanja delatnosti ovlašćenog operatera za farmaceutski otpad  tokom 2010. godine kompanija je stvorila kadrovske, organizacione i tehničke uslove ( skadište, oprema, ADR vozila) za:

1. dobijanje integralne dozvole za skladištenje farmaceutskog otpada i sakupljanje i transport farmaceutskog otpada na teritoriji Republike Srbije izdate od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja (12.07.2010. godine) i

2. otvaranje Javnog carinskog skladišta u kome mogu da se vrše poslovi skladištenja farmaceutskog otpada (26.08.2010. godine) na osnovu Rešenja Ministarstva finansija, Uprava carina, Carinarnica Beograd.

Tokom 2012. godine proširena je lista vrsta opasnog i neopasnog farmaceutskog otpada koje može da sakuplja, transportuje i skladišti Investfarm-Impex, čime se znatno povećavaju mogućnosti za još veći obuhvat tržišta i razvoj delatnosti.

Kapacitet i opremljenost skladišnog prostora i zaposleni odgovarajućeg profila i specijalnosti pružaju jedinstvene komparativne prednosti na tržištu obavljanja delatnosti upravljanja otpadom.

Kontaktirajte nas