Farmaceutski otpad

Laboratorijski i hemijski otpad

Ambalažni otpad

Neopasan otpad

Kozmetički otpad

Hemijski otpad

Veterinarski otpad

Industrijski otpad

Svest o okruženju je svaki dan sve veća i ljudi polako shvataju da od njegovog očuvanja i zaštite zavisi i naš opstanak. Odnos prema okolini, okruženju u kome živi je od životnog značaja za svaku zajednicu koja želi da napreduje, želi da ima zdravu budućnost i koja teži da svojim članovima obezbedi okruženje koje će obezbediti njen prosperitet kako za sadašnje tako i za buduće generacije.

Svesna odgovornosti prema životnoj sredini naša kompanija je zasnovala svoje poslovanje na kvalitetnom, društveno odgovornom, sa zakonom usklađenom i po prihvatljivim cenama prilagođenom prikupljanju i zbrinjavanju farmaceutskog i drugog otpada. Delatnost kojom se bavimo je od izuzetne važnosti jer ima uticaj na život svake zajednice kroz efekte na:

- životnu sredinu, tj. zagađenje vode, zemlje i vazduha
- ekonomiju, gde se ulažu velika sredstva za obezebeđenje zdravog okruženja za život i rad ljudi
- zdravlje, kroz smanjenje rizika od bolesti i stvaranje uslova za zdrave i motivisane generacije.

ČISTO OKRUŽENJE - ZDRAV ŽIVOT

Svest o okruženju je svaki dan sve veća i ljudi shvataju da od njegovog očuvanja i zaštite zavisi i naš opstanak. Odnos prema okolini i okruženju u kome živi je od životnog značaja za svaku zajednicu, koja želi da napreduje, koja želi da ima zdravu budućnost i koja teži da svojim članovima obezbedi okruženje koje će omogućiti njen prosperitet, kako za današnje, tako i za buduće generacije.

Svesna odgovornosti prema životnoj sredini, naša kompanija je zasnovala svoje poslovanje na kvalitetnom, društveno odgovornom, zakonski usklađenom i po prihvatljivim cenama prilagođenom prikupljanju i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada, medicinskog,farmaceutskog,hemijskog ambalažnog I drugih vrsta otpada.

Delatnost kojom se bavimo je od izuzetnne važnosti, jer ima uticaj na život svake zajednice kroz efekte na:
životnu sredinu - zagađenje vode, zemlje i vazduha
ekonomiju - gde se ulažu velika sredstva za obezbeđenje zdravog okruženja za život i rad ljudi
zdravlje – kroz smanjenje rizika od bolesti i stvaranje uslova za zdrave i motivisane generacije.

Odnos prema našim klijentima ogleda se kroz najbolju moguću uslugu odrađenu na efikasan način i uz poštovanje prema onima kojima služimo.

O nama

Investfarm Impex d.o.o. je osnovan 2009. godine. Saglasno Zakonu o upravljanju otpadom, a u cilju obavljanja delatnosti ovlašćenog operatera za medicinski i farmaceutski otpad stvorio je kadrovske, organizacione i tehničke uslove ( skadište, oprema, ADR vozila).

Pročitaj više

Galerija InvestfarmGalerija

Pogledaj sve slike

Investfarm Impex klijentiNaši klijenti

Odnos prema našim klijentima ogleda se kroz najbolju moguću uslugu odrađenu na efikasan način i uz poštovanje prema onima kojima služimo. Mi obezbeđujemo kompletnu sigurnost našim klijentima i našim zaposlenima kroz etički odnos u svim segmentima našeg poslovanja, kroz poštovanje svih zakonskih regulativa, javnosti i odnosa prema okruženju.

Sertifikati InvestfarmSertifikati

Kontaktirajte nas